KIMácký Silvestr a Nový rok v Kodymce, obr. 03.jpg