KIMácký Silvestr a Nový rok v Kodymce, obr. 04.jpg