KIMácký Silvestr a Nový rok v Kodymce, obr. 05.jpg